0933.668.688

BÊ TÔNG KIM LONG
  • Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Chào mừng đến với BÊ TÔNG KIM LONG JSC
Kimlongtpt.jsc@gmail.com
0933.668.688

Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo cơ chế thị trường

Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo cơ chế thị trường

Cập nhật: 26-06-2018 10:44:11 | Tin chuyên ngành | Lượt xem: 991

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không thuộc Bộ Giao thông vận tải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Theo đó, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo hướng tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thực hiện theo cơ chế thị trường; bảo toàn và đa dạng hóa nguồn vốn; phát triển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng.

Quy định giao, quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Việc giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành hàng không và pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không không thuộc phạm vi quy định.

Việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo hình thức đối tác công - tư và việc chuyển giao tài sản được hình thành thông qua quá trình thực hiện dự án theo hình thức đối tác công - tư cho Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Nghị định nêu rõ, việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo 03 phương thức: Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trực tiếp tổ chức khai thác tài sản; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm: Phí, lệ phí theo quy định  giá dịch vụ cất, hạ cánh và các dịch vụ liên quan khác (nếu có); tiền thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.

Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng các phương thức khai thác tài sản quy định tại Điều 10 Nghị định này./.

(Tổng hợp: Hải Yến)

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BÊ TÔNG KIM LONG - Designed by VinaWeb